מוצר מחיר כמות סה"כ
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00

עגבניות

7.61 ₪
100 גר' ליחידה
6.08 ₪
580 גר' ליחידה
6.08 ₪
580 גר' ליחידה
3.52 ₪
240 גר' ליחידה
8.18 ₪
240 גר' ליחידה
2.09 ₪
100 גר' ליחידה
2.69 ₪
240 גר' ליחידה
4.95 ₪
580 גר' ליחידה
16.38 ₪
2.65 ק''ג ליחידה
4.64 ₪
580 גר' ליחידה
15.21 ₪
2.55 ק''ג ליחידה
4.91 ₪
580 גר' ליחידה
2.77 ₪
240 גר' ליחידה
1.39 ₪
100 גר' ליחידה
1.39 ₪
100 גר' ליחידה
15.8 ₪
2.61 ק''ג ליחידה
6.68 ₪
720 גר' ליחידה
6.68 ₪
740 גר' ליחידה
5.03 ₪
800 גר' ליחידה
5.25 ₪
800 גר' ליחידה
5.03 ₪
800 גר' ליחידה
0 ₪
690 גר' ליחידה
8.93 ₪
1.2 ק''ג ליחידה
8.54 ₪
780 גר' ליחידה
5.03 ₪
800 גר' ליחידה
3.16 ₪
240 גר' ליחידה
5.03 ₪
800 גר' ליחידה
3.16 ₪
240 גר' ליחידה
5.03 ₪
800 גר' ליחידה
3.16 ₪
240 גר' ליחידה
5.03 ₪
800 גר' ליחידה
8.93 ₪
1.2 ק''ג ליחידה
3.16 ₪
240 גר' ליחידה
11.7 ₪
1.54 ק''ג ליחידה
5.25 ₪
800 גר' ליחידה
5.03 ₪
800 גר' ליחידה
3.16 ₪
240 גר' ליחידה
3.37 ₪
240 גר' ליחידה
5.25 ₪
800 גר' ליחידה
11.7 ₪
2.53 ק''ג ליחידה
5.25 ₪
800 גר' ליחידה
5.25 ₪
800 גר' ליחידה
5.25 ₪
800 גר' ליחידה
0 ₪
690 גר' ליחידה
1.39 ₪
100 גר' ליחידה
2.77 ₪
240 גר' ליחידה